גני ילדים

 

מחלקת חינוך קדם יסודי

מחלקת החינוך הקדם יסודי במועצה האזורית נווה מדבר רואה בגן הילדים מסגרת חינוכית, המכינה את הילדים לחיים בחברה עתידית, באמצעות פיתוח כישורי חיים, מיומנויות חברתיות וחינוך לערכים.

חזון המחלקה

להעשיר את התפתחותו הכוללת של הילד באמצעות סביבה חינוכית מגוונת ופעילויות העשרה ייחודיות, אשר יאפשרו צמיחה, תמיכה וכל זאת לצד שאיפה ליצירת אקלים יישובי המזמן הזדמנויות, שותפות וכבוד הדדי.

תחומי פעילות המחלקה

 • ניהול מערך הצוותים,
 • ליווי פדגוגי של עבודת הצוותים.
 • ייזום וקידום פרויקטים להעשרה ופיתוח מקצועי.
 • ליווי, בקרה ומעקב על תכניות העשרה, וקשר עם הקהילה וההורים.
 • שיבוץ ילדים בגנים.
גני ילדים
0
אשכולות
0
תלמידים
0
גננות
0
סייעות
0
ממלאות מקום
0

מטרות על רב שנתיות:

 • מיצוב מערכת החינוך הקדם יסודית בנווה מדבר כמובילה ופורצת דרך,
 • יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה בוחרת להוביל;
 • יצירת גאווה מקומית והפיכת החינוך הקדם יסודי בנווה מדבר לאבן שואבת לאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותי;
 • פיתוח המצע הרגשי, הערכי והחברתי של כלל הלומדים.
 • העצמה אישית ומקצועית של מנהלות, גננות וסייעות וגיוס כ”א איכותי,
 • יצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכית,
 • בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך הקדם יסודי בנווה מדבר והוצאתה מהכוח אל הפועל,
 • פיתוח ועידוד תכניות חדשניות, יוזמות פדגוגיות ומגמות המכוונות להתפתחות אישית, חברתית, ערכית ולימודית,
 • יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות באשכולות גני הילדים,
 • עידוד והקצאת משאבים ליצירת גנים ואשכולות המאפשרות חינוך איכותי,
 • הרחבה והקמה של אשכולות גנים בהלימה לתוכנית אב- תכנית אסטרטגית ארוכת טווח.

יעדים רב שנתיים

 • שילוב כל ילדי המועצה במסגרות חינוכיות, היום יש בערך 40% מאוכלוסיית הילדים ללא מסגרות חינוכיות;
 • שילוב המחשב והמולטימדיה בתכנית החינוכית בגן;
 • הובלת יוזמות להתמקצעות הצוות החינוכי: יעוץ ארגוני, פורום מנהלות, פורום גיל הרך, השתלמויות;
 • הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל הרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכון;
 • בניית תכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה וסמויה;
 • הקמת “קריית חינוך לגיל הרך”, מרכז לגיל הרך בכל ישוב, מעונות יום וגנים מ- לידה עד גיל 6, ייתנו מענה לכל הגנים בישוב;
 • גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים כלכליים לעשייה חינוכית;
 • בניית אשכולות גנים בשכונות ( 4 גנים בכל אשכול ).