חינוך מיוחד

מחלקת חינוך מיוחד قسم التربية الخاصة

במחלקת חינוך מיוחד אני מטפלים בכ 800 ילדים בעלי צרכים מיוחדים. אנו אחראים על שילובם בחברה, הפיכתם למשמעותיים והעלאת המודעות לצרכיהם בקרב הקהילה ולספק להם חינוך לרווחתם. מתפקידנו מתן מענה חינוכי, ערכי, טיפולי ומסגרות השמה.
אנו גם קולטים סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים, שולחים בקשות לסייעות ובקשות הסעה לילדים אלה.

במחלקת חינוך מיוחד כל שנה מתווספים ילדים חדשים עם צרכים מיוחדים שעוברים וועדות השמה במחלקה ומשובצים למסגרות מתאימות לצרכיהם. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרווחה, הפסיכולוגים, משרד חינוך, בתי ספר, מחלקת התפתחות הילד ורשויות אחרות בכדי לדאוג שילדים מיוחדים אלה יקבלו את הכי טוב בשבילם.