וטרינריה ותברואה

 

מחלקת שפ”ע

מחלקת שפ”ע הוקמה 2011 והיא כוללת את המחלקות הבאות : וטרינריה , תברואה , איכות הסביבה ונותנת שירות לתושבים שנמצאים בשטח המוניציפלי של מועצה אזורית נווה מדבר, מדובר באכלוסה מעל כ 32000 תושבים המפוזרת בשטח של כמיליון דונם .

מטרות כלליות

 • שיפור כללי לבריאות התושבים
 • הטמעת נושא פינוי אשפה
 • פיקוח על המזון מן החיי
 • פיקוח על חיות מחמד וחיות משק
 • הגברת המודעות בקרב התושבים בנושאים תברואתיים
 • שיתוף התושבים בפעילויות תברואתיות

שירות לפי מחלקה

מחלקה וטרינרית

המחלקה הווטרינרית במועצה אזורית נווה מדבר אחראית על בריאות הציבור מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית . למעשה פעילות של הרופא הווטרינר מתקיימת ומתבצעת בגבול הבלתי ברור בין הרופאה הווטרינרית לרופאה ההומאנית , בעקר בנושא של המחלות הזיהומיות .
מנהל המחלקה מהווה סמכות בנושא בעלי החיים בשטח המוניציפאלי של המועצה , הבטחת מקורות המזון והחזקתו בחנויות, הגנה על הציבור ממחלות שונות .

תחומי הפעילות

 • בדיקת מזון : בדיקת המזון מן החיי בבתי העסק
 • הדרכת בעלי החנויות על הגיינה בסיסית הנדרשת לפי החוק
 • חיסון כלבים
 • טיפול בכלבים משוטטים
 • לכידת חתולים משוטטים
 • הגברת מודעות בנושא של מחלות המועברות
 • הדרכת מגדלי צאן

שיתוף פעולה עם השרירותיים הווטרינרים