השירות הפסיכולוגי-חינוכי

השירות הפסיכולוגי – חינוכי (שפ”ח) בנווה מדבר נותן מענה לצרכים פסיכולוגיים של אוכלוסיית הילדים מגיל 5-15 בחינוך הרגיל, ומגיל 3-21 בחינוך המיוחד. לרוב ניתנת עדיפות לילדים בסיכון ולילדים עם צרכים מיוחדים.
בשנת 2003 הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במועצת הפסיכולוגים- משרד הבריאות, העניקה לשרות מעמד של תחנה מוכרת להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.

 

צוות השירות

כיום עובדים 12 פסיכולוגים/יות ומדריכים, מומחים ומתמחים שהחלו עבודתם לאחר הכשרה אקדמית של תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה. הצוות דואג לשמור כל הזמן על רמה מקצועית גבוהה והתעדכנות בשיטות ודרכי התערבות חדשות, וכן עבודה מתוך כבוד לילד, להוריו ולזכויותיהם.
השירות פועל מתוך המועצה, כפוף מנהלית למינהל החינוך ומפוקח מקצועית על ידי:

 • אגף פסיכולוגיה בשפ”י שבמשרד חינוך- ע”י הפסיכולוג המחוזי והאחראי על השירותים הפסיכולוגים – חינוכיים במגזר הבדואי בדרום
 • מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות- שמעניקה רישיונות העסקה בפסיכולוגיה, תעודות מומחיות ותעודת הכרה בתחנה לצורך התמחות.

אני מאמין של השירות

רווחתו ובריאות נפשו של הילד/ה הם התשתית ללמידה על מכלול היבטיה: קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים וחברתיים. לגן ולבית הספר תפקיד משמעותי בתהליך זה.

 

יעוד השירות

קידום הרווחה והבריאות הנפשית של הילדים בתוך המערכת החינוכית. רווחה שתעזור לילד לממש את עצמו, להתפתח, ללמוד ולגדול בצורה שתאפשר הסתגלות בריאה בעתיד. השירות שואף לממש יעוד זה ע”י עבודה פסיכולוגית עם הילדים, ההורים והצוות החינוכי בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים הקהילתיים במועצה.

 

מפרט השירותים

 • הערכות ואבחונים פסיכולוגים פרטניים לילדים- במטרה לעמוד על תחומי החוזק והחולשה הקוגניטיבית- רגשית- לימודית אצל הילד, לאפיין צרכים ולהמליץ על מענים. ההערכה והאבחון נעשות מתוך רציונאל של איתור מוקדם של קשיים בהתפתחות המאפשר מנוף משמעותי להשפעה מיטיבה של תהליכי ההתערבות.
 • אבחון והערכה מערכתית- במטרה ללמוד ולאפיין כוחות וצרכי המערכת החינוכית או המשפחתית ושתעזור בבחירת מוקדי ההתערבות הפסיכולוגית וכן גיוס משאבי התמודדות.
 • הדרכת הורים- קבוצתית ופרטנית בנושאי בריאות הנפש . עבודה עם ההורים באה להציב עמדה עקרונית ומקצועית שלפיה סביבת החיים של הילד – ההורים כדמויות משמעותיות בחייו בעלת השפעה מרכזית על התפתחותו האישית של
 • הילד
 • יעוץ לאנשי הצוות החינוכי- פרטני וקבוצתי בתחומי עניין פסיכולוגים- חינוכיים.
 • טיפולים פסיכולוגיים בילדים, בעיקר קצרי טווח
 • התערבות בעתות משבר, חירום וטראומות- ההתערבות נעשית במערכת החינוך, במשפחה ובקהילה.
 • מעורבות בועדות שונות במערכות החינוך ובמועצה ( ועדות שילוב, ועדות השמה, ועדות היגוי, ועדות תכנון טיפול ברווחה) לצורך הובלת ופיתוח משאבים- מסגרות שונות.
 • הובלת שינויים חברתיים- תרבותיים, כאשר במוקד העניינים מיוחסת חשיבות רבה למעורבות ההורים בעשייה הטיפולית עם הילד.
 • התערבויות מניעתיות לצורך פיתוח חוסן ועמידות. הנחיית קבוצות גננות, מורים והורים בנושאי בריאות נפשית של ילדים.

שירותים משלימים

מתוך רצון לתת מענה נוסף לקהילת הילדים והוריהם, השירות הפסיכולוגי נערך למתן שירותים משלימים, במימון ההורים או גופים חיצוניים אשר כוללים:

 • אבחוני הדלגה “הקפצת כיתה”, הקדמת כניסה לגן חובה או לכיתה
 • אבחונים דידקטים, פסיכודיאגנוסטים ופסיכודידקטים לילדי תיכון לצורך קבלת התאמות בבחינות הבגרות וטיפולים פסיכולוגים ארוכי טווח לילדים