חזון ומטרות الرؤية والأهداف

המועצה האזורית נווה מדבר הינה רשות מוניציפאלית המאגדת בתוכה אוכלוסיה בדואית במעבר מאופי חיים מסורתי שבטי לקהילה כפרית מתפתחת בישובים מוכרים.

המועצה החדשה שנבחרה על ידי הציבור מעודדת השקעה ופיתוח של מוסדות ותשתיות בקהילה, עם דגש על ביסוס הכפרים ועידוד קשרי גומלין בין ובתוך קהילות המועצה, תוך הקפדה על ערכים של כבוד לאדם ולסביבה.

המועצה שמה לה למטרה, לשמור על הצביון הכפרי – קהילתי וחקלאי של התושבים, תוך טיפוח המורשת המסורתית – תרבותית של הקהילה ונכסי הטבע של האזור, המביאה בכך לידי ביטוי ומימוש את חזון המועצה – שליחות חברתית, חינוכית ותרבותית.

המועצה, באחריות משותפת עם יישוביה ומעורבות תושביה, במעטפת שינוי אורח החיים וקידמה, עם השלכות חברתיות, פסיכולוגיות וסוציאליות כאחד, רואה חשיבות רבה בקירוב התושבים לכלל האוכלוסייה בנגב והרשויות, תוך יצירת אמון, תחושת בטחון, אמונה ותקווה לעתיד טוב יותר. המועצה תשקיע משאבים ומאמצים בטיפוח מערכת חינוך מיטבית, ביסוס שירותים קהילתיים ומוניציפאליים איכותיים, קידום פרויקטים מחוללי הכנסה ותעסוקה בישובים ובאזור, אשר יתרמו וישפיעו במידה ניכרת על המעורבות בחברה והחוסן הקהילתי כלכלי בכפרים.

ערכי ליבה

  • כבוד לאדם לתרבותו ומורשתו
  • שמירה על הסביבה ונכסי הטבע
  • מעורבות חברתית וקהילתית
  • פיתוח תשתיות וחיזוק החוסן הקהילתי
  • שמירה על החוק והרכוש הציבורי
  • שיתוף ומחויבות הדדית בין הקהילה למוסדות הציבור
  • מצוינות במתן שירות ומענה לצרכי התושבים