אגף החינוך

בתחומי המועצה פועלים כיום 21 בתי”ס יסודיים במבנה חינוכי של כיתות א’-ט’ לידם פועלים 138 גני ילדים טרום-חובה וחובה ו-5 בתי ספר תיכוניים. רוב תלמידי החטיבה העליונה מוסעים לבתיה”ס בישובי הקבע. משנה”ל תשס”ז החלו תלמידי הישובים קסר א-סר ואבו קרינאת וביר הדאג’ ללמוד בבתי”ס בישובם. תוכנית אב לחינוך נבנתה בראיה הוליסטית, לטווחי תכנון של חומש ועשור. לצורך הכנת תכנית האב הוקמו 3 ועדות: ועדת היגוי מרכזית, אשר התוותה את המדיניות וקבעה את מתכונת העבודה, ועדת משנה פדגוגית, אשר הפעילה 4 צוותי מיקוד: הגיל הרך, החינוך הפורמאלי, החינוך המיוחד והחינוך הבלתי פורמאלי . ועדת משנה פיסית – אשר בחנה את הצרכים בתחום הפיסי.

יעדים

  • בנייה מחדש של מערכת החינוך והתאמתה לצרכים משתנים, תוך ראיה מערכתית-ואינטגרטיבית
  • מתן עדיפות לחינוך קדם-יסודי ועל-יסודי
  • הפיכת בתי הספר לבתי”ס קהילתיים
  • ניצול מתקני מוסדות החינוך לצרכי הקהילה
  • הקמת מוסדות חינוך מודרניים
  • שימת דגש על החינוך הבלתי פורמאלי
  • ניטור והערכה שיטתיים של המערכת

מידע כללי

מחלקת החינוך של המועצה האזורית נווה מדבר אחראית על מתן תשתית-חינוכית-לבני הנוער הלומדים במוסדות המועצה, מהגנים ועד לכיתות י”ב.
ב- 7 מבתי ספר של המועצה יהיו כ-30 כיתות חכמות המצוידות במחשבים ניידים-ובמערכת אינטראקטיבית של מורה – תלמיד.
לקראת שנת הלימודים תשע”ד יבנה בית ספר לחינוך מיוחד ביישוב אבו-קרינאת, בנוסף יבנו 2 בתי ספר יסודיים ביישוב אבו-קרינאת וביישוב באר חייל.
בשנה החולפת סיימו תלמידי התיכונים החדשים של המועצה האזורית אבו בסמה-עם כאפס (0%!!!) אחוזי נשירה, דבר שמהווה הישג חסר תקדים-למערכת החינוך במגזר הבדואי

מוסדות ובתי ספר