אגפים ומחלקות الإدارات والأقسام

שם העובד תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אברהים אלהואשלה ראש המועצה 08-6202550 [email protected]
סיגל שמיר מנהלת לשכה 08-6202550 [email protected]
אברהים אזברגה מנהל מחלקת הביטחון, משמש כקב”ט מוסדות החינוך והמועצה 08-6256428 [email protected]
ד”ר אל סאנע סלימאן מנהל מחלקה וטרינרית 08-6202571 [email protected]
עו”ד חן אביטן יועץ משפטי 08-6655655 [email protected]
מוטי חדד מנהל מחלקת פיתוח חקלאי ומוניציפאלי 08-6202539 [email protected]
לשכה מנהל אגף התיירות 08-6202550 [email protected]
אמאל הואשלה מזכירה 08-6202565 [email protected]
מנהלת לשכת מנכ”ל מנהלת לשכת מנכ”ל 08-6202597 [email protected]
אלמחדי עטוה מנהל מחלקה 086202571 [email protected]
עבד אלמוטלב דובר המועצה 086202528 [email protected]
תמיר כהן גזבר המועצה 08-6202588 [email protected]
מוחמד אבו-קרינאת מהנדס המועצה 08-6202540 [email protected]
תחבורה מנהל מחלקת תחבורה 08-6202556  
עלי הוואשלה מנהל מחלקת חינוך 08-6274538 [email protected]
סלמאן אבן חמיד מנכ”ל המועצה 08-6202597 [email protected]
ד”ר מג’יד אלעטאונה מנהל אגף רווחה 08-6256410, 08-6256402 [email protected]
ג’עפר להואני מנהל מחלקת השירות הפסיכולוגי 08-6202545 [email protected]
עלי אלענאמי מנהל מחלקת חינוך קדם יסודי 08-6202585 [email protected]
פאני דשבסקי מזכירת גזבר 08-6202588 fanny@nevemidbar.org.il
מזל דריי מזכירת מחלקת הנדסה 08-6202540  
יצחק לאווה קצין בטיחות בתעבורה 08-6202556 [email protected]
דינה בנישתי מזכירת המחלקה 08-6202552 [email protected]
איילת דנינו מחלקת רווחה – מזכירת המחלקה 08-6256410, 08-6256403  [email protected]
ברכה אלקרינאוי מזכירת המחלקה 08-6202545 [email protected]
מרין מרציאנו מזכירת מחלקה 08-6202585 [email protected]
מיכל מויאל מזכירת המחלקה 08-6202556 [email protected]
עטוה אלמחדי מנהל היחידה 08-6202564 [email protected]
עטוה אלמחדי מנהל היחידה 08-6202564 [email protected]
       
שם העובד תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
עטוה אלמחדי מנהל היחידה 08-6202564 [email protected]
אברהים אזברגה מנהל מחלקת הביטחון, משמש כקב”ט מוסדות החינוך והמועצה 08-6256428 [email protected]
ד”ר אל סאנע סלימאן מנהל מחלקה וטרינרית 08-6202571 [email protected]
עו”ד חן אביטן יועץ משפטי 08-6655655 [email protected]
מוטי חדד מנהל מחלקת פיתוח חקלאי ומוניציפאלי 08-6202539 [email protected]
לשכה מנהל אגף התיירות 08-6202550 [email protected]
אמאל הואשלה מזכירה 08-6202565 [email protected]
מנהלת לשכת מנכ”ל מנהלת לשכת מנכ”ל 08-6202597 [email protected]
אלמחדי עטוה מנהל מחלקה 086202571 [email protected]
סיגל שמיר מנהלת לשכה 08-6202550 [email protected]
תמיר כהן גזבר המועצה 08-6202588 [email protected]
מוחמד אבו-קרינאת מהנדס המועצה 08-6202540 [email protected]
תחבורה מנהל מחלקת תחבורה 08-6202556  
עלי הוואשלה מנהל מחלקת חינוך 08-6274538 [email protected]
סלמאן אבן חמיד מנכ”ל המועצה 08-6202597 [email protected]
ד”ר מג’יד אלעטאונה מנהל אגף רווחה 08-6256410, 08-6256402 [email protected]
ג’עפר להואני מנהל מחלקת השירות הפסיכולוגי 08-6202545 [email protected]
עלי אלענאמי מנהל מחלקת חינוך קדם יסודי 08-6202585 [email protected]
פאני דשבסקי מזכירת גזבר 08-6202588 [email protected]
מזל דריי מזכירת מחלקת הנדסה 08-6202540  
יצחק לאווה קצין בטיחות בתעבורה 08-6202556 [email protected]
דינה בנישתי מזכירת המחלקה 08-6202552 [email protected]
איילת דנינו מחלקת רווחה – מזכירת המחלקה 08-6256410, 08-6256403  [email protected]
ברכה אלקרינאוי מזכירת המחלקה 08-6202545 [email protected]
מרין מרציאנו מזכירת מחלקה 08-6202585 [email protected]
מיכל מויאל מזכירת המחלקה 08-6202556 [email protected]
 

 פp