לשכת ראש המועצה

על הלשכה

ניתן לקיים פגישות עם ראש המועצה בתאום מראש ובהתאם ללוחות הזמנים המנוהלים בלשכה.