לשכת ראש המועצה

על הלשכה

לשכת ראש המועצה עוסקת בניהול השוטף של המועצה ויישוביה.

הלשכה אחראית להתנהלות מול משרדי הממשלה וגורמי חוץ נוספים.

ניתן לקיים פגישות עם ראש המועצה בתאום מראש ובהתאם ללוחות הזמנים המנוהלים בלשכה.