לשכת ראש המועצה

על הלשכה

לשכת ראש המועצה עוסקת בניהול השוטף של המועצה ויישוביה.

הלשכה אחראית להתנהלות מול משרדי הממשלה וגורמי חוץ נוספים.

ניתן לקיים פגישות עם ראש המועצה בתאום מראש ובהתאם ללוחות הזמנים המנוהלים בלשכה.

 מחלקת הגבייה – שעות קבלת קהל

 

ימי קבלת קהל

יישוב

ימים

שעות

מיקום

אבו קרינאת

ראשון

8:00-15:30

מבנה נרדים

חמישי

8:00-14:30

מבנה נרדים

קאסר א סר

שני

8:00-15:30

בית הקשיש

שלישי

8:00-15:30

בית הקשיש

ביר הדאג’

ראשון

10:00-15:00

מבנה הרב תכליתי

שני

10:00-15:00

מבנה הרב תכליתי

רבעי

10:00-15:00

מבנה הרב תכליתי

אבו תלול

ראשון עד חמישי

8:30-14:00

בניין המועצה החדש בכניסה ליישוב