אגף הרווחה

פעילות אגף הרווחה עוסקת בתמיכה, בסיוע לנזקקים ובשיפור איכות החיים של תושבי המועצה. המחלקה פועלת מחד על פי חוק שירותי הסעד (1958) ועל פי התקנות וההוראות של משרד הרווחה ומאידך על פי המדיניות וסדרי העדיפויות של המועצה.
צוות המחלקה מונה 30 עובדים סוציאלים במשרות חלקיות וכן עובדת זכאות/מזכירה ומנהל מחלקה. צוות זה מטפל באלפי משפחות המשתייכות ליישובי המועצה (בישובים המוכרים ובפזורה).
המחלקה על עובדיה הקבועים ומתנדביה משרתת אוכלוסיות שונות בשלבים השונים של מעגל החיים של הפרט והמשפחה.

מטרת העבודה היא להביא לתפנית חיובית בחיי הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה הזקוקים לכך: לסייע להם בפתרון בעיותיהם ולתת מענה לצורכיהם המיוחדים. לעתים נדרשת התערבות ביחסי משפחות במשבר התפתחותי, נורמטיבי חולף ולעיתים במצוקות עמוקות ומתמשכות.

סדרי העדיפויות לפעילות המחלקה

 • התערבות על פי חוקים המחייבים את העובדת הסוציאלית להתערב על מנת להגן על אוכלוסיות חלשות (חוק נוער, חוק החוסים, חוק ההגנה על קטינים, חוק ביטוח סעד ועוד.)
 • התערבות על פי מידת הסיכון בו מצוי הפרט או המשפחה הזקוקים לסיוע.
 • התערבות על פי מידת הסיכויים לשינוי ולשיפור המצב.
 
 

שיטות ההתערבות והסיוע

 • ייעוץ וטיפול פרטני: עובד מול פרט, בכל שלב בחייו ובכל בעיה
 • ייעוץ וטיפול זוגי: עבודה עם שני בני הזוג, בעיקר סביב קשיים בחיי נישואים
 • ייעוץ וטיפול משפחתי: מול כל המערכת המשפחתית – הורים, ילדים ודמויות משמעותיות אחרות
 
 

פירוט תחומי פעילות

 1. משפחה – המחלקה מטפלת בפרטים ובמשפחות הפונים או מופנים ע”י גורמים שונים בקהילה. הטיפול כולל סיוע, הדרכה וליווי במגוון רב של בעיות אישיות, כלכליות, נפשיות וחברתיות. מדובר במשפחות המוגדרות במצב סוציו אקונומי הנמוך ביותר בארץ. כל עובד אחראי על שבטים באיזור גאוגרפי אחר.
 2. גיל רך – המחלקה מתמקדת בפיתוח מענים לגיל הרך, וכיום פועלים 29 משפחתונים, בהם 145 ילדים.
 3. מועדוניות – מסגרות חינוכיות, טיפוליות משלימות הפועלות לאחר שעות הלימודים. במועדוניות מקבלים החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשריהם החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית חברתית, סיוע בהכנת שיעורי הבית וארוחה חמה. במועדונית מושם דגש על טיפוח הקשר שבין הילד להוריו ולביה”ס. כיום פועלות 10 מועדוניות באחריות האגף ועוד 14 מועדוניות באחריות עמותת אשלים והבט”ל בשותפות האגף.
 4. משחקיות – פועלות להגביר את מודעות האמהות הצעירות לתהליך התפתחותו של התינוק ולקדם את יכולתן לתרום להתפתחות ילדיהן באמצעות משחק. הפעלת השחקית למשפחה מיועדת להשלים את התערבות העו”ס של המחלקה לשירותים חברתיים. כיום הרווחה מפעילה שחקית אחת באלאטרש ועוד 2 שחקיות באבו כף שמופעלות ע”י אשלים.. הליווי של השחקיות נעשה במחלקת הרווחה. בשנה הקרובה מתוכננות לקום עוד כ-3 שחקיות בריכוזים שונים.
 5. נוער – שירות המספק מענה לנוער שנשר ממסגרות חינוך, שנמצא בנשירה סמויה ומעורב בעבריינות. במסגרת השירות פועלים פרויקטים ב- 3 ריכוזים. כמו כן, מתקיים ליווי של נערים ברמה פרטנית. במקרים של דיווחים המגיעים מגורמים שונים בקהילה: משטרה, קופ”ח, ביה”ח, ביה”ס, עובדים סוציאליים או מהאוכלוסייה אודות ילדים בסיכון, פועלים פקידי הסעד לשם הגנה על הקטינים.