תשלומים الدفع

לצורך הסדרת תשלומים למועצה יש לפנו​ת לאגף הגזברות.