תשלומים الدفع

לצורך הסדרת תשלומים למועצה יש לפנו​ת לאגף הגזברות.


לתשלום ארנונה מקוון


לתשלום מים מקוון