ועדת שלושה לבחירת מכרז מחשוב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע