פרוטוקול ועדת השלושה כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע