פרוטוקול ועדת השלושה מערכות מולטימדיה

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע