פרוטוקול ועדת שלושה לאספקה והתקנה תחזוקת מחשבים וציוד היקפי דרך מפעל הפיס

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע