פרוטוקול ועדת שלושה ליסינג עבור דר סלימאן אלסאנע

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע