פרוטוקול ועדת שלושה ליסינג תפעולי יונדאי איי 25

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע