פרוטוקול ועדת שלושה ליסינג תפעולי עבור עלי אלענמי

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע