פרוטוקול ועדת שלושה מתקני משחק

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע