פרוטוקול ועדת שלושה סככות

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע