פרוטוקול ועדת שלושה ציוד וריהוט פרק 3

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע