ישיבת מועצה 2.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע