ישיבת מועצה 3.2022

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע