פרוטוקול ועדת שלושה לבחירת פמ"א

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע