פרוטוקול ועדת שלושה פרק 1 ציוד וריהוט למוסדות חינוך ומבני חינוך

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע