פרוטוקול ועדת שלושה פרק 2 ריהוט משרדי ריהוט מעבדה ספריות וחדרי מחשב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע