מליאה 2.2020

לא מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע