ישיבת מועצה 3.2020 א

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע