ועדות שלושה למינוי משכ"ל מגרש דשא סינטטי "שחב"ק" בישוב ביר הדאג'

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע