וועדת השלושה ריהוט פרק 3

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע