פרוטוקול ועדת שלושה לכלי רכב בליסינג

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע