ועדת שלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול פיקוח

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע