ועדת השלושה לבחירת משכ"ל עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע