ועדת שלושה פרקי ריהוט חתום

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע