פרוטוקול ועדת שלושה -אספקת ציוד וריהוט פרק שלוש לגנים אישור ספק עידן אל גני

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע