פרוטוקול ועדת שלושה מיום 23.01.19 שירותי מחשבים

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע