פרוטוקול ועדת השלושה 10 כיתות לימוד

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע