ועדת שלושה לאספקה והצבה של 10 משולבים

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע