2. ועדת השלושה למינוי משכ"ל עבור פרק א 2 , אספקה והתקנה של מתקני משחק

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע