1 ועדת השלושה למינוי משכ"ל עבור פרק 4 , סככות ללא pvc

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע