3. ועדת השלושה למינוי משכ"ל עבור גינה ציבורית

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע