וועדת השלושה מרכז קהילתי קסר א סר א

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע