וועדת השלושה מרכז קהילתי קסר א סר ב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע