ועדת השלושה -החלטה על התקשרות מול משכ"ל לשירותי תקשורת נייחת ואלחוטית.

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע