ועדת שלושה מחשבים וציוד הקפי בחירת משכל

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע