פרוטוקול וועדת השלושה למינוי משכל כחברה מנהלת

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע