וועדת השלושה רישוי וביצוע גן ילדים בקסר אסר מגרש 705 א

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע