וועדת השלושה רישוי וביצוע גן ילדים בקסר אסר מגרש 705 ב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע