וועדת השלושה להארכת שירותי הסעות - צו שעה קורונה

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע