ועדת שלושה - אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע