ועדת השלושה שיקום תשתיות כבישים + החלטה על שירותי ניהול ופיקוח א

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע